• Usługa: Finansowanie sporów sądowych Finansowanie sporów sądowych

  Twój klient jest stroną w sporze? Uważasz, że ma rację i chętnie podjąłbyś się prowadzenia sprawy, ale przeszkodą są… finanse? To się zdarza. Dlatego oferujemy innowacyjną usługę finansowania sporów sądowych.

  Zobacz więcej
 • Usługa: Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne

  Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Z tego powodu nie możesz pracować i zarabiać? Powinieneś postarać się o tzw. świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ono 2119 zł miesięcznie.

  Zobacz więcej
 • Usługa: Odszkodowania rolnicze Odszkodowania rolnicze

  Poniosłeś szkodę w wypadku rolniczym? Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także inne zasadne świadczenia, w tym odszkodowanie od KRUS.

  Zobacz więcej
 • Usługa: Kredyty frankowe Kredyty frankowe

  Udzielamy finansowania na sądowe dochodzenie roszczeń przez Frankowiczów. Pokrywamy wszystkie niezbędne opłaty, w tym opłatę sądową, koszty zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika oraz ewentualne koszty opinii biegłych.

  Zobacz więcej
 • Usługa: Odszkodowania powypadkowe Odszkodowania powypadkowe

  Pomagamy uzyskać odszkodowanie od sprawców wypadków komunikacyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych, pracodawców, czy zarządców nieruchomości lub drogi. Możesz się również zwrócić o pomoc do JM Asygnacja Sporów, jeśli Twój bliski poniósł śmierć w wypadku z winy innej osoby.

  Zobacz więcej
 • Usługa: Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka

  Nie możesz spłacić zaciągniętych pożyczek i kredytów? Pomożemy Ci w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i uzyskaniu oddłużenia. Poprowadzimy Twoją sprawę od początku do końca.

  Zobacz więcej
 • Usługa: Sankcja kredytu darmowego Sankcja kredytu darmowego

  Darmowy kredyt konsumencki okazał się nie być wcale darmowy? Pomożemy Ci zmniejszyć raty i odzyskać pieniądze, które zostały niesłusznie pobrane.

  Zobacz więcej

System logowania